Trong hình ảnh có thể có: 2 người, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

Và rồi sau đó, người nhiếp ảnh đã gặp lại chiến sĩ cảnh sát năm xưa… Cả hai cùng xem lại những bức ảnh và mỉm cười 🙂

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười